Plasma Energy - 106/116 (Play! Pokemon Promo) [106]

Plasma Energy - 106/116 (Play! Pokemon Promo) [106]

Out of stock
$1.10
  • Description

    Set: League & Championship Cards
    Type: Energy
    Rarity: Promo