Popplio - SM24 [SM24]

Popplio - SM24 [SM24]

Out of stock
$0.80
 • Description

  Set: SM Promos
  Type: Water
  Rarity: Promo
  Retreate Cost: 1
  [W] Pound (10)
  [1W] Water Gun (20)