Treecko [79]

Treecko [79]

Out of stock
$1.20
 • Description

  Set: Arceus
  Type: Grass
  Rarity: Common
  Retreate Cost: 1
  [1] Pound (10)
  [1G] Slash (20)